Siirry sisältöön
  • Etusivu
  • Oletko jo kuullut Lämmönjakokeskusten tarkistus- ja huoltopalvelusta?

Oletko jo kuullut Lämmönjakokeskusten tarkistus- ja huoltopalvelusta?

Lämmönjakokeskusten tarkistus- ja huoltopalvelu on kätevä tapa varmistaa, että lämmönjakokeskuksissa on kaikki kohdallaan ja ne toimivat asianmukaisesti. Säännöllinen tarkistaminen ja huolto pienentää kulutusta, säästää ympäristöä ja pidentää tekniikan käyttöikää.

Oli kyseessä sitten uudempi tai vanhempi kiinteistö, on säännöllinen lämmönjakokeskuksen tarkistus paikallaan. Näin mahdolliset kulumat ja vauriot voidaan huomata varhaisessa vaiheessa ja varmistaa, että lämmitys toimii asianmukaisesti. Lämmönjakokeskuksen tarkistus- ja huoltopalvelu on ollut suosittu etenkin pienkohteiden ja omakotitalojen keskuudessa, mutta palvelu soveltuu myös suurempiin kiinteistöihin.

Mitä Lämmönjakokeskusten tarkistus- ja huoltopalvelusta tulisi ehdottomasti tietää asiakkuus- ja myyntipäällikkö Tomi Koivisto?

Pähkinänkuoressa kyse on siitä, että Tuusulanjärven Lämmön asiantuntija tarkistaa lämmönjakokeskuksen ja varmistaa, että laitteisto toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Tarkistuksen aikana käydään läpi laitteiden kunto ja varmistetaan, ettei laitteistosta löydy rikkoutuneita tai käyttöikänsä päässä olevia osia, asetetaan laitteiston säädöt kohdilleen ja tarkistetaan esimerkiksi meno- ja paluuveden lämpötilat. Pelkästään näillä toimenpiteillä voidaan usein saada lämmönjakokeskuksen käyttöikää pidennettyä.

Kuuluuko palveluun jotakin muuta, kuin itse tarkistus ja laitteiston säätö?

Tarkistuksen aikana syntyy asiakkaalle hyvin kattava raportti laitteiston kunnosta, osista, lämpöarvioista ja säädöistä. Raportti käydään aina henkilökohtaisesti asiakkaan kanssa läpi ajan kanssa ja selkokielellä, jotta tarkistuksesta on varmasti hyötyä. Raportin läpikäynnin yhteydessä selvitetään mitkä eri asiat vaikuttavat laitteiston toimintaan, mitä huolto- tai kunnostustoimenpiteitä kannattaa harkita ja millaiset asiat voi siirtää tulevaisuuteen.

Tarkistettavien lämmityslaitteiden ikä ja käyttöikä vaihtelee paljon. Raportin sisältö riippuu siis paljolti siitä, minkä verran laitteistoa on tarkistettu tai huollettu aiemmin. Varsinainen lämmönjakokeskuksen saneeraus voi olla työläs ja kallis operaatio, mutta tarkistus- ja huoltotoimenpiteet ovat erinomainen ensimmäinen askel. Säännöllisillä tarkistuksilla ja huoltotoimenpiteillä voi kymmenien tuhansien eurojen sijaan selvitä joillakin satasilla. Kustannuksia ei kuitenkaan kannata tämän palvelun kohdalla pelätä. Tarkistus- ja huoltopalvelun korjausten kattoraja on aina 500 € ja omin päin emme koskaan lähde korjaamaan mitään, vaan kysymme aina asiakkaalta luvan etukäteen. Näin asiakkaalle ei tule ikäviä yllätyksiä tai kustannuksia.

Kiinteistöt ovat keskenään hyvin erilaisia, kuinka usein tarkistuksia olisi syytä tehdä?

Suurissa kiinteistöissä ja esimerkiksi isoissa kerrostaloissa lämmityskoneiston kunnon suorat vaikutukset ovat usein aika merkittäviä ja siksi niissä tarkistukset kannattaisi tehdä vuosittain. Samoin esimerkiksi sellaisissa tuotantolaitoksissa, joissa kuumaa vettä tarvitaan tuotannon vuoksi koko ajan, niin vuosittaiset tarkistukset ovat fiksu tahti. Näin voidaan välttää sellaisia ongelmia, jotka voivat akuutisti vaikuttaa koko liiketoimintaan.

Pienemmissä kohteissa jos lämmöt hetkellisesti katkeavat, niin vahingot eivät ole niin suuria. Pientalopuolella usein jo raportti itsessään auttaa hahmottamaan, onko uusimistarpeita tai muita ja millaisella aikataululla. Tämä tuo mielenrauhaa omistajille ja asukkaille. Yhdellä huollolla on mahdollista pienessä kohteessa pärjätä pitkäänkin, lisäksi mahdolliset ongelmat tulevat itsestään usein aika aikaisin esiin. Palvelu on hinta- laatusuhteeltaan kuitenkin erittäin hyvä myös pientalopuolelle. Varsinkin ennen lämmityskautta on hyvä tarkistuttaa laitteisto, jos edellisestä tarkistuksesta on kulunut aikaa. Pahin tilanne tietysti on, jos talven aikana tulee jotakin vikatilanteita. Jos tarkistuksen hoitaa kesällä tai alkusyksystä, niin voi välttyä tarpeettomilta yllätyksiltä.

Miten olisi syytä toimia, jos Lämmönjakokeskuksen tarkistus- ja huoltopalvelu kiinnostaa?

Meihin voi olla ilman muuta suoraan yhteydessä ja lisäksi verkkosivuiltamme täältä löytyy myös lomake, jolla palvelun voi tilata itselleen. Samalla sivulla on esitelty koko palvelun sisältö ja tarkka euromääräinen hinnoittelu.