Siirry sisältöön

Yhteistyökumppanuus

Yhteistyökumppanuuden eli sponsoroinnin tavoitteena on toteuttaa yhteiseen sopimukseen perustuvaa yhteistyötä, näkyvyyttä ja tekoja yhteisöön, henkilöön tai tapahtumaan liittyen.

Kuten kaikessa toiminnassamme, myös sponsoroinnissa sovellamme pääviestiämme Paikallista hyvinvointia.

  • Kaikki yhteydenotot käsitellään asiallisesti ja niihin vastataan kirjallisesti
  • Toiminnan tulee olla rehellistä, lakien ja hyvän liiketavan mukaista
  • Kumppanuuden tulee perustua kaikkien osapuolten keskeiseen oikeudenmukaisuuteen ja luottamukseen sekä heidän keskenään sopimiin velvoitteisiin.

Sponsorointikohteita arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

  • Kohteen on tavoitettava Järvenpään ja/tai Tuusulan alueen asukkaat
  • Kohteen tuoma näkyvyys on mitattavaa
  • Kohteen on oltava ensisijaisesti Järvenpäässä tai Tuusulassa

Valitsemme tarkoin sponsorointikohteet, joita voivat olla urheilu- ja kulttuuriryhmät, tapahtumat, järjestöt tai muut kohteet.

Tuusulanjärven Lämpö ei sponsoroi kohteita, joihin sisältyy merkittävä maineriski, esimerkiksi taloudellisen, yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ympäristövastuun näkökulmasta. Emme myöskään sponsoroi toimintaa, joka voidaan nähdä puoluepoliittisena tai uskonnollisena kannanottona.

Teemme aina kirjallisen sopimuksen sponsoroitavan tahon kanssa. Sopimukseen kirjataan sopimusosapuolet, sponsoroitava kohde, sponsoripanos ja sponsorille annettavat vastikkeet sekä sopimuksen kesto ajallisesti rajoitettuna. Sponsorontisummat ovat tyypillisesti 500 – 2 500 euroa vuodessa.